2017-11www.amyh0097.com代理项目受到投诉情况统计表

2017-12-06   澳门银河娱乐网站

2017-11www.amyh0097.com代理项目受到投诉情况统计表
日期:2017-11
序号 www.amyh0097.com名称 澳门银河娱乐网站数量 被投诉项目数量 被投诉率(%) 被投诉次数 被投诉处理结果
修改文件 澳门银河无效 投标无效 中标无效 驳回 不受理 撤回 处理中
1 中招国际澳门银河有限公司 622 1 0.16 2 0 0 0 0 0 1 0 1
2 青岛采购澳门银河中心有限公司 21 1 4.76 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3 上海机电设备澳门银河有限公司 688 1 0.15 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 中国机械进出口(集团)有限公司 114 1 0.88 1 0 0 0 0 1 0 0 0
5 中国石化国际事业有限公司 332 1 0.30 1 0 0 0 0 1 0 0 0
6 中国石油物资公司 279 1 0.36 1 0 0 0 0 0 0 0 1